Welcome to Chinhta.net

Chinhta.net sẽ giúp bạn rèn luyện viết đúng chính tả, đồng thời giúp tra cứu các từ đúng chính tả. Xin cảm ơn người thân, bạn bè đã hộ trợ hoàn thiện website này.

Chinhta.net sẽ tiếp tục giúp bạn với các mục tiêu tiếp theo.

  • Chức năng kiểm tra tài liệu trực tuyến: mọi người có thể kiểm tra chính tả trong các file tài liệu của mình bằng việc upload các file tài liệu (định dạng .doc , .odt) sau đó hệ thống sẽ kiểm tra file tài liệu và thông báo những chỗ viết sai chính tả.
  • Chức năng phát âm đúng chính tả: chức năng này sẽ giúp mọi người phát âm, nói đúng chính tả thông qua các file âm thanh nói mẫu.

Hãy tham gia và cùng ủng hộ Chinhta.net.