blog.chinhta.net

Syndicate content
Nét hay, nét đẹp trong Tiếng Việt
Updated: 4 years 47 weeks ago

Cài đặt usb 3g trên fedora – linux

Thu, 04/19/2018 - 18:07

Các bước thực hiện Cài đặt các gói phần mềm cần thiết : usb_modeswitch [crayon-5ae9c204bbdd3676037280/] chi tiết phần mềm : http://www.draisberghof.de/usb_modeswitch/ Kiểm tra thiết bị : sử dụng lsusb để kiểm tra thiết bị đã được linux nhận biết . Thông thường sẽ có thông tin Modem/Networkcard [crayon-5ae9c204bbde8027546660/] Kết nối thiết bị Vào Application > […]

The post Cài đặt usb 3g trên fedora – linux appeared first on Yêu Tiếng Việt.

Categories: Blog