L (245)

Question 1 of 10

Lựa chọn phương án đúng?

lành lặn

nành lặn

nành nặn

lành nặn